loading

讗谞住诪讘诇 驻专讞讬 讘专 爪讛讜讘讬诐 讗诇讙谞讟讬讬诐

住讬讚讜专 驻专讞讬 砖讚讛 爪讛讜讘讬诐

专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 驻专讞讬 砖讚讛 爪讛讜讘讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 驻专讞讬 砖讚讛 爪讛讜讘讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 驻专讞讬 砖讚讛 爪讛讜讘讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 驻专讞讬 砖讚讛 爪讛讜讘讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
拽讜讚 诪讜爪专: IF4058
讚讜讙诪讛 转诪讜谞转 诪专讗讛 住讟谞讚专讟讬-讙讬专住讛
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 驻专讞讬 砖讚讛 爪讛讜讘讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 驻专讞讬 砖讚讛 爪讛讜讘讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 驻专讞讬 砖讚讛 爪讛讜讘讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 驻专讞讬 砖讚讛 爪讛讜讘讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
1. 讛讝谉 讗转 注讬专 讛诪砖诇讜讞讬诐 砖诇讱
诇讛讜住讬祝 诇讬讟讜砖
  • 专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 12 讙专讘专讗住, 砖讜拽讜诇讚讬诐 讜讟讚讬讘专  驻专讞 诪砖诇讜讞 plus sign
    12 讙专讘专讜转 爪讘注讜谞讬讜转 讜砖讜拽讜诇讚讬诐 USD 71.70

讗谞住诪讘诇 驻专讞讬 讘专 爪讛讜讘讬诐 讗诇讙谞讟讬讬诐

  • 讛专诐 讗转 讛诪专讞讘 砖诇讱 注诐 住讬讚讜专 驻专讞讬 讛砖讚讛 讛爪讛讜讘 讛诪讛诪诐 砖诇谞讜, 诪讻谞讬住 讗转 讛讬讜驻讬 砖诇 讛讟讘注 驻谞讬诪讛.
  • 诪讜砖诇诐 诇注讬爪讜讘 讛讘讬转, 诇讗讬专讜注讬诐, 讗讜 讻诪转谞讛 诪转讞砖讘转, 驻专讞讬诐 讗诇讛 诪讜住讬驻讬诐 讞诪讬诪讜转 讜讗诇讙谞讟讬讜转.
  • 砖驻专 讗转 诪专讞讘 讛诪讞讬讛 砖诇讱 诇诇讗 诪讗诪抓 注诐 讬爪讬专转 讛诪讜驻转 讛驻专讞讜谞讬转 讛讻讜讘砖转 讛讝讜.
  • 讗讬讚讬讗诇讬 注讘讜专 讞转讜谞讜转, 诪住讬讘讜转, 讗讜 驻砖讜讟 诇讛讗讬专 讗转 讛讬讜诐 砖诇讱 - 住讬讚讜专 驻专讞讬 讛砖讚讛 讛爪讛讜讘讬诐 砖诇谞讜 讛讜讗 讘讞讬专讛 谞爪讞讬转.
讝专讬 驻专讞讬诐 驻讜驻讜诇专讬讬诐 讗讞专讬诐 注讘讜专 专讬讜 讚讛 讝'谞专讜: