loading

讝专 驻专讞讬 砖讚讛 诇讘谞讬诐 砖谞讘讞专讜 讘讬讚

讝专 驻专讞讬诐 诇砖讚讛 诇讘谉

专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 讝专 驻专讞讬诐 诇砖讚讛 诇讘谉 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 讝专 驻专讞讬诐 诇砖讚讛 诇讘谉 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 讝专 驻专讞讬诐 诇砖讚讛 诇讘谉 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 讝专 驻专讞讬诐 诇砖讚讛 诇讘谉 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
拽讜讚 诪讜爪专: IF6040
讚讜讙诪讛 转诪讜谞转 诪专讗讛 住讟谞讚专讟讬-讙讬专住讛
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 讝专 驻专讞讬诐 诇砖讚讛 诇讘谉 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 讝专 驻专讞讬诐 诇砖讚讛 诇讘谉 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 讝专 驻专讞讬诐 诇砖讚讛 诇讘谉 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 讝专 驻专讞讬诐 诇砖讚讛 诇讘谉 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
1. 讛讝谉 讗转 注讬专 讛诪砖诇讜讞讬诐 砖诇讱
诇讛讜住讬祝 诇讬讟讜砖
  • 专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 12 讙专讘专讗住, 砖讜拽讜诇讚讬诐 讜讟讚讬讘专  驻专讞 诪砖诇讜讞 plus sign
    12 讙专讘专讜转 爪讘注讜谞讬讜转 讜砖讜拽讜诇讚讬诐 USD 71.70

讝专 驻专讞讬 砖讚讛 诇讘谞讬诐 砖谞讘讞专讜 讘讬讚

  • 讛专诐 讗转 讛讞诇诇 砖诇讱 注诐 讝专 驻专讞讬 讛砖讚讛 讛诪讛讜讚专 砖诇谞讜, 砖讬诇讜讘 讛专诪讜谞讬 砖诇 讟讜讛专 讜讗诇讙谞讟讬讜转.
  • 谞讘讞专讜 讘讬讚 诪砖讚讜转 专讞讘讬 讬讚讬讬诐, 讛驻专讬讞讛 讛讘转讜诇讬转 讛诇诇讜 诪砖讚专转 讬讜驻讬 讟讘注讬 讜拽住诐 谞爪讞讬.
  • 讗讬讚讬讗诇讬 诇讻诇 讗讬专讜注, 诪讞转讜谞讜转 讜注讚 注讬爪讜讘 讛讘讬转, 讛驻专讞讬诐 讛诇讘谞讬诐 讛诇诇讜 诪住诪诇讬诐 讟讜讛专 讜讛转讞诇讜转 讞讚砖讜转.
  • 讛讻谞住 讗转 讛讞讜抓 驻谞讬诪讛 注诐 讬爪讬专转 讛诪讜驻转 讛驻专讞讜谞讬转 讛讝讜, 诪讜砖诇诪转 诇诪转谞讛 讗讜 诇讛讗讬专 讗转 讛讞诇诇 砖诇讱.
讝专讬 驻专讞讬诐 驻讜驻讜诇专讬讬诐 讗讞专讬诐 注讘讜专 专讬讜 讚讛 讝'谞专讜: