loading

住诇 注诐 3 住讬讙诇讬讜转 讜砖讜拽讜诇讚讬诐

讬砖 砖诇讜砖 住讬讙诇讬讜转 讗驻专讬拽讗讬讜转 讘住诇住诇讛 砖转讜讻谞谞讛 讘诪讞砖讘讛. 谞诇讜讜讬诐 诇砖讜拽讜诇讚讬诐 砖诇 Ferreiro Rocher 讗讜 讚讜诪讛 讻讚讬 诇讛讘讬注 讗转 专讙砖讜转讬讻诐.

专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 讬讬讞讜讚讬 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 讬讬讞讜讚讬 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 讬讬讞讜讚讬 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 讬讬讞讜讚讬 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
拽讜讚 诪讜爪专: IF1038
讚讜讙诪讛 转诪讜谞转 诪专讗讛 住讟谞讚专讟讬-讙讬专住讛
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 讬讬讞讜讚讬 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 讬讬讞讜讚讬 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 讬讬讞讜讚讬 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 讬讬讞讜讚讬 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
1. 讛讝谉 讗转 注讬专 讛诪砖诇讜讞讬诐 砖诇讱
住诇讬 诪转谞讛 驻讜驻讜诇专讬讬诐 谞讜住驻讬诐 注讘讜专 专讬讜 讚讛 讝'谞专讜:
  • 专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 讞谞讜转 驻专讞讬诐 讘讗讬谞讟专谞讟 - 讛讻诇 诪转讜拽 讝专 驻专讞讬诐 讛讻诇 诪转讜拽 住诇住诇转 砖讜拽讜诇讚, 驻讬专讜转 讜驻专讞讬诐 USD 52.82
  • 专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 讞谞讜转 驻专讞讬诐 讘讗讬谞讟专谞讟 - 讞讜砖讘 注诇讬讱 讝专 驻专讞讬诐 讞讜砖讘 注诇讬讱 住诇 注诐 9 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 讜注诇讜讜讛 USD 33.54
  • 专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 讞谞讜转 驻专讞讬诐 讘讗讬谞讟专谞讟 - 讗讜砖专 讝专 驻专讞讬诐 讗讜砖专 驻注诪讜谞讬 讞转讜谞讛 (24 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐 讜砖讜拽讜诇讚) USD 67.08
  • 专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 讞谞讜转 驻专讞讬诐 讘讗讬谞讟专谞讟 - 讞诇讜诐 诇讬诇 拽讬抓 讝专 驻专讞讬诐 讞诇讜诐 诇讬诇 拽讬抓 住诇住诇讛 注诐 9 讜专讚讬诐 讗讚讜诪讬诐, 砖讜拽讜诇讚 讜讬讬谉 谞转讝讬诐 USD 64.47