loading

讝讛讘 讝讜讛专 讝专 讜专讚讬诐 爪讛讜讘讬诐

讝专 砖诇 8 讜专讚讬诐 爪讛讜讘讬诐

专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 讝专 砖诇 8 讜专讚讬诐 爪讛讜讘讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 讝专 砖诇 8 讜专讚讬诐 爪讛讜讘讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 讝专 砖诇 8 讜专讚讬诐 爪讛讜讘讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 讝专 砖诇 8 讜专讚讬诐 爪讛讜讘讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
拽讜讚 诪讜爪专: IF3017
讚讜讙诪讛 转诪讜谞转 诪专讗讛 住讟谞讚专讟讬-讙讬专住讛
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 讝专 砖诇 8 讜专讚讬诐 爪讛讜讘讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 讝专 砖诇 8 讜专讚讬诐 爪讛讜讘讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 讝专 砖诇 8 讜专讚讬诐 爪讛讜讘讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 讝专 砖诇 8 讜专讚讬诐 爪讛讜讘讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
1. 讛讝谉 讗转 注讬专 讛诪砖诇讜讞讬诐 砖诇讱
诇讛讜住讬祝 诇讬讟讜砖
  • 专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 12 讙专讘专讗住, 砖讜拽讜诇讚讬诐 讜讟讚讬讘专  驻专讞 诪砖诇讜讞 plus sign
    12 讙专讘专讜转 爪讘注讜谞讬讜转 讜砖讜拽讜诇讚讬诐 USD 71.70

讝专 讝讛讘 讝讜讛专 讜专讚讬诐 爪讛讜讘讬诐

  • 专讜诪诐 讗转 讛专讙注讬诐 砖诇讱 注诐 讛讝专 讛诪讛诪诐 砖诇谞讜 砖诇 8 讜专讚讬诐 爪讛讜讘讬诐, 诪砖讚专 讞讜诐 讜砖诪讞讛.
  • 讗讬讚讬讗诇讬 诇讻诇 讗讬专讜注, 诪讬诪讬 讛讜诇讚转 讜注讚 诇讞讙讬讙讜转 砖诇 讗讘谞讬 讛讚专讱 砖诇 讛讞讬讬诐.
  • 讛诪专讗讛 砖讟讜祝 讛砖诪砖 砖诇 讛讝专 诪讜住讬祝 谞讜驻讱 砖诇 砖诪砖 诇讻诇 讞诇诇.
  • 谞讜注讚讜 诇讗专讬讻讜转 讬诪讬诐, 讜专讚讬诐 讗诇讛 诪讘讟讬讞讬诐 讬讜驻讬 诪转诪砖讱.
  • 诪讜砖诇诐 诇诪转谉 诪转谞讛 讗讜 诇讛讗讬专 讗转 讛讞诇诇 砖诇讱.
  • 讛讝诪谉 注讻砖讬讜 讻讚讬 诇讞讜讜转 讗转 讛拽住诐 讛谞爪讞讬 砖诇 8 讝专 讛讜讜专讚讬诐 讛爪讛讜讘讬诐 砖诇谞讜.
讝专讬 驻专讞讬诐 驻讜驻讜诇专讬讬诐 讗讞专讬诐 注讘讜专 专讬讜 讚讛 讝'谞专讜: