loading

住讬讚讜专 讞讬谞谞讬讜转 讜砖讜砖谞讬诐 爪讛讜讘讜转 砖诪砖||1363-- -驻专讞讬 转注专讜讘转 讘讛讬专讬诐 讘讙讝专讛 讟专讬讬讛

住讬讚讜专 讞讬谞谞讬讜转 爪讛讜讘讜转 讜讜专讚讬诐

专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 讞讬谞谞讬讜转 爪讛讜讘讜转 讜讜专讚讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 讞讬谞谞讬讜转 爪讛讜讘讜转 讜讜专讚讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 讞讬谞谞讬讜转 爪讛讜讘讜转 讜讜专讚讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 讞讬谞谞讬讜转 爪讛讜讘讜转 讜讜专讚讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
拽讜讚 诪讜爪专: IF6037
讚讜讙诪讛 转诪讜谞转 诪专讗讛 住讟谞讚专讟讬-讙讬专住讛
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 讞讬谞谞讬讜转 爪讛讜讘讜转 讜讜专讚讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 讞讬谞谞讬讜转 爪讛讜讘讜转 讜讜专讚讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 讞讬谞谞讬讜转 爪讛讜讘讜转 讜讜专讚讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 讞讬谞谞讬讜转 爪讛讜讘讜转 讜讜专讚讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
1. 讛讝谉 讗转 注讬专 讛诪砖诇讜讞讬诐 砖诇讱
诇讛讜住讬祝 诇讬讟讜砖
  • 专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 12 讙专讘专讗住, 砖讜拽讜诇讚讬诐 讜讟讚讬讘专  驻专讞 诪砖诇讜讞 plus sign
    12 讙专讘专讜转 爪讘注讜谞讬讜转 讜砖讜拽讜诇讚讬诐 USD 71.70

住讬讚讜专 讞讬谞谞讬讜转 讜砖讜砖谞讬诐 爪讛讜讘讜转 砖诪砖

  • 住讬讚讜专 诪讚讛讬诐 砖诇 讞讬谞谞讬讜转 讜专讚讬诐 爪讛讜讘讜转, 讛诪砖诇讘 讞诪讬诪讜转 讜转讞讻讜诐.
  • 诪注讜爪讘 讘拽驻讬讚讛, 讛转爪讜讙讛 讛驻专讞讜谞讬转 讛转讜住住转 砖诇谞讜 诪讜住讬驻讛 诪讙注 砖诇 砖诪砖 诇讻诇 讞讚专 讗讜 讗讬专讜注.
  • 讟讘诇讜 讗转 注爪诪讻诐 讘讬讜驻讬讜 砖诇 讛讟讘注 注诐 讛砖讬诇讜讘 讛讛专诪讜谞讬 砖诇 讞讬谞谞讬讜转 爪讛讜讘讜转 讜讜砖谞讬诐.
  • 讞拽讜专 讗转 讛拽讜诇拽爪讬讛 砖诇谞讜 讜讛讝诪讬谉 讗转 住讬讚讜专 讛讞讬谞谞讬讜转 讜讛讜专讚讬诐 讛爪讛讜讘讬诐 讛诪讜砖诇诐 诇诪砖诇讜讞 讘讗讜转讜 讛讬讜诐.
  • 讗谞住诪讘诇 讛讞讬谞谞讬转 讜讛讜专讚讬诐 讛爪讛讜讘讬诐 砖诇谞讜 讛讜讗 住诪诇 诇砖诪讞讛 讜讗讛讘讛, 诪讛 砖讛讜驻讱 讗讜转讜 诇讘讬讟讜讬 讗讬讚讬讗诇讬 砖诇 专讙砖讜转.
  • 驻谞拽讜 讗转 注爪诪讻诐 讗讜 讗讚诐 讗讛讜讘 讘讗诇讙谞讟讬讜转 砖诇 讝专 讛讞讬谞谞讬转 讜讛讜专讚讬诐 讛爪讛讜讘讬诐 砖谞讘讞专讜 讘讬讚谞讜.
讝专讬 驻专讞讬诐 驻讜驻讜诇专讬讬诐 讗讞专讬诐 注讘讜专 专讬讜 讚讛 讝'谞专讜: