loading

诇讬讝讬讗谞讟讜住 讗诇讙谞讟讬 讜讗诇讙谞讟讬 讛专讻讘 驻专讞讬诐 讗住讟专讜诪诇讬讗住

住讬讚讜专 诇讬住讬讗谞讟讜住 讜住讟专讜诪诇讬讗住

专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 诇讬住讬讗谞讟讜住 讜住讟专讜诪诇讬讗住 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 诇讬住讬讗谞讟讜住 讜住讟专讜诪诇讬讗住 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 诇讬住讬讗谞讟讜住 讜住讟专讜诪诇讬讗住 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 诇讬住讬讗谞讟讜住 讜住讟专讜诪诇讬讗住 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
拽讜讚 诪讜爪专: IF6013
讚讜讙诪讛 转诪讜谞转 诪专讗讛 住讟谞讚专讟讬-讙讬专住讛
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 诇讬住讬讗谞讟讜住 讜住讟专讜诪诇讬讗住 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 诇讬住讬讗谞讟讜住 讜住讟专讜诪诇讬讗住 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 诇讬住讬讗谞讟讜住 讜住讟专讜诪诇讬讗住 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 诇讬住讬讗谞讟讜住 讜住讟专讜诪诇讬讗住 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
1. 讛讝谉 讗转 注讬专 讛诪砖诇讜讞讬诐 砖诇讱
诇讛讜住讬祝 诇讬讟讜砖
  • 专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 12 讙专讘专讗住, 砖讜拽讜诇讚讬诐 讜讟讚讬讘专  驻专讞 诪砖诇讜讞 plus sign
    12 讙专讘专讜转 爪讘注讜谞讬讜转 讜砖讜拽讜诇讚讬诐 USD 71.70

讛专讻讘 驻专讞讬 诇讬讝讬讗谞讟讜住 讜讗住讟专讜诪讬诇讬讛 讗诇讙谞讟讬

  • 讛专诐 讗转 讛诪专讞讘 砖诇讱 注诐 住讬讚讜专 讛诇讬讝讬讗谞讟讜住 讜讛讗住讟专讜诪讬诇讬讛 讛诪讚讛讬诐 砖诇谞讜, 讛诪砖诇讘 讗诇讙谞讟讬讜转 讜拽住诐 诇诇讗 诪讗诪抓.
  • 讟讘讜诇 讗转 讛住讘讬讘讛 砖诇讱 讘讬讜驻讬讜 讛注讚讬谉 砖诇 诇讬讝讬讗谞讟讜住, 讛讬讚讜注 讘讝讻讜转 讛诪砖讬讻讛 讛谞爪讞讬转 讜讛讙讜讜谞讬诐 讛转讜住住讬诐 砖诇讜.
  • 讗住讟专讜诪讬诇讬讜转 诪讜住讬驻讜转 诪讙注 砖诇 转讞讻讜诐 注诐 讛驻专讬讞讛 讛讬讬讞讜讚讬转 砖诇讛谉 讘爪讜专转 讻讜讻讘, 讜讬讜爪专讜转 讞讜讜讬讛 讜讬讝讜讗诇讬转 砖讜讘转 诇讘.
  • 诪讜砖诇诐 诇讻诇 讗讬专讜注, 住讬讚讜专 讛驻专讞讬诐 砖诇谞讜 诪砖讚专 砖讬诇讜讘 砖诇 讞谉 讜讬讜拽专讛.
  • 讛讻谞住 讗转 讛讟讘注 驻谞讬诪讛 注诐 讛转注专讜讘转 讛讻讜讘砖转 讛讝讜 砖诇 诇讬讝讬讗谞讟讜住 讜讗住讟专讜诪讬诇讬讛, 砖谞讗住驻讛 讘拽驻讬讚讛 诇专注谞谞讜转 讜住讟讬讬诇 诪转诪砖讻讬诐.
  • 讗讬讚讬讗诇讬 诇诪转谞讛 讗讜 讻讞诇拽 诪专讻讝讬, 讬爪讬专转 讛诪讜驻转 讛驻专讞讜谞讬转 砖诇谞讜 谞讜注讚讛 诇讛砖讗讬专 专讜砖诐 诪转诪砖讱.
讝专讬 驻专讞讬诐 驻讜驻讜诇专讬讬诐 讗讞专讬诐 注讘讜专 专讬讜 讚讛 讝'谞专讜: