loading

拽讜诇拽爪讬讬转 驻专讞讬 砖讚讛 讘讙讜讜谞讬诐 专讻讬诐

住讬讚讜专 驻专讞讬 砖讚讛 讘讙讜讜谞讬诐 专讻讬诐

专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 驻专讞讬 砖讚讛 讘讙讜讜谞讬诐 专讻讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 驻专讞讬 砖讚讛 讘讙讜讜谞讬诐 专讻讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 驻专讞讬 砖讚讛 讘讙讜讜谞讬诐 专讻讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 驻专讞讬 砖讚讛 讘讙讜讜谞讬诐 专讻讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
拽讜讚 诪讜爪专: IF6007
讚讜讙诪讛 转诪讜谞转 诪专讗讛 住讟谞讚专讟讬-讙讬专住讛
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 驻专讞讬 砖讚讛 讘讙讜讜谞讬诐 专讻讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 驻专讞讬 砖讚讛 讘讙讜讜谞讬诐 专讻讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 驻专讞讬 砖讚讛 讘讙讜讜谞讬诐 专讻讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 驻专讞讬 砖讚讛 讘讙讜讜谞讬诐 专讻讬诐 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
1. 讛讝谉 讗转 注讬专 讛诪砖诇讜讞讬诐 砖诇讱
诇讛讜住讬祝 诇讬讟讜砖
  • 专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 12 讙专讘专讗住, 砖讜拽讜诇讚讬诐 讜讟讚讬讘专  驻专讞 诪砖诇讜讞 plus sign
    12 讙专讘专讜转 爪讘注讜谞讬讜转 讜砖讜拽讜诇讚讬诐 USD 71.70

讗讜住祝 驻专讞讬 砖讚讛 讘讙讜讜谞讬诐 专讻讬诐

  • 讛专诐 讗转 讛讞诇诇 砖诇讱 注诐 住讬讚讜专 驻专讞讬 讛砖讚讛 讛诪注讜讚谉 砖诇谞讜 讘讙讜讜谞讬诐 专讻讬诐, 诪讜砖诇诐 诇讛讜住驻转 诪讙注 砖诇 讟讘注 诇讻诇 讞讚专.
  • 驻专讬讞讛 砖谞讘讞专讛 讘讬讚 讘讙讜讜谞讬诐 注讚讬谞讬诐 讬讜爪专讜转 讗讜讜讬专讛 诪专讙讬注讛, 诪砖驻专转 讗转 讛住讘讬讘讛 砖诇讱 诇诇讗 诪讗诪抓.
  • 诪注讜爪讘 注诐 讟讬驻讜诇 拽驻讚谞讬, 住讬讚讜专 讛驻专讞讬诐 砖诇谞讜 诪砖讚专 讗诇讙谞讟讬讜转 讜转讞讻讜诐.
  • 讗讬讚讬讗诇讬 注讘讜专 注讬爪讜讘 讛讘讬转, 讗讬专讜注讬诐 讗讜 诪转谞讜转 诪转讞砖讘讜转, 讛住讬讚讜专 砖诇谞讜 诪讘讬讗 讗转 讛讬讜驻讬 砖诇 讛讟讘注 讘转讜讱 讛讘讬转.
讝专讬 驻专讞讬诐 驻讜驻讜诇专讬讬诐 讗讞专讬诐 注讘讜专 专讬讜 讚讛 讝'谞专讜: