loading

讞讬谞讬讜转 诇讘谞讜转 讜讜专讚专讚讜转 讘讙讝专讛 讟专讬讬讛

住讬讚讜专 讞讬谞谞讬讜转, 爪讬驻讜专谞讬诐 讜砖讜砖谞讬诐 讘讙讜讜谞讬诐 讜专讜讚讬诐

专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 讞讬谞谞讬讜转, 爪讬驻讜专谞讬诐 讜砖讜砖谞讬诐 讘讙讜讜谞讬诐 讜专讜讚讬 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 讞讬谞谞讬讜转, 爪讬驻讜专谞讬诐 讜砖讜砖谞讬诐 讘讙讜讜谞讬诐 讜专讜讚讬 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 讞讬谞谞讬讜转, 爪讬驻讜专谞讬诐 讜砖讜砖谞讬诐 讘讙讜讜谞讬诐 讜专讜讚讬 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 讞讬谞谞讬讜转, 爪讬驻讜专谞讬诐 讜砖讜砖谞讬诐 讘讙讜讜谞讬诐 讜专讜讚讬 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
拽讜讚 诪讜爪专: IF4055
讚讜讙诪讛 转诪讜谞转 诪专讗讛 住讟谞讚专讟讬-讙讬专住讛
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 讞讬谞谞讬讜转, 爪讬驻讜专谞讬诐 讜砖讜砖谞讬诐 讘讙讜讜谞讬诐 讜专讜讚讬 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 讞讬谞谞讬讜转, 爪讬驻讜专谞讬诐 讜砖讜砖谞讬诐 讘讙讜讜谞讬诐 讜专讜讚讬 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 讞讬谞谞讬讜转, 爪讬驻讜专谞讬诐 讜砖讜砖谞讬诐 讘讙讜讜谞讬诐 讜专讜讚讬 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 住讬讚讜专 讞讬谞谞讬讜转, 爪讬驻讜专谞讬诐 讜砖讜砖谞讬诐 讘讙讜讜谞讬诐 讜专讜讚讬 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐
1. 讛讝谉 讗转 注讬专 讛诪砖诇讜讞讬诐 砖诇讱
诇讛讜住讬祝 诇讬讟讜砖
 • 专讬讜 讚讛 讝'谞专讜 驻专讞讬诐- 12 讙专讘专讗住, 砖讜拽讜诇讚讬诐 讜讟讚讬讘专 驻专讞 诪砖诇讜讞 plus sign
  12 讙专讘专讜转 爪讘注讜谞讬讜转 讜砖讜拽讜诇讚讬诐 USD 71.70

住讬讚讜专 讞讬谞谞讬讜转 诇讘谞讜转 讜讜专讚专讚讜转 讘讙讝专讛 讟专讬讛

 • 讛专诐 讗转 讛诪专讞讘 砖诇讱 注诐 住讬讚讜专 讛驻专讞讬诐 讛诪注讜讚谉 砖诇谞讜 讛讻讜诇诇 讞讬谞谞讬讜转, 爪讬驻讜专谞讬诐 讜砖讜砖谞讬诐 讘讙讜讜谞讬诐 讜专讜讚讬诐 砖讜讘讬 诇讘.
 • 讟讘诇讜 讗转 注爪诪讻诐 讘讬讜驻讬讜 砖诇 讛讟讘注 注诐 讛砖讬诇讜讘 讛诪讛诪诐 讛讝讛 砖诇 驻专讬讞讛 讟专讬讬讛.
 • 诪讜砖诇诐 诇讻诇 讗讬专讜注, 讛住讬讚讜专 砖诇谞讜 诪讜住讬祝 谞讜驻讱 砖诇 讗诇讙谞讟讬讜转 讜拽住诐 诇住讘讬讘转讱.
 • 讘注讘讜讚转 讬讚 讘讚讬讜拽, 讻诇 驻专讞 诪讙诇诐 讞谉 讜转讞讻讜诐.
 • 讛转诪讻专讜 诇诪砖讬讻讛 讛谞爪讞讬转 砖诇 讞讬谞谞讬讜转, 诇驻讬转讜讬 讛注讚讬谉 砖诇 爪讬驻讜专谞讬诐 讜诇拽住诐 讛专讜诪谞讟讬 砖诇 讜专讚讬诐.
 • 讗讬讚讬讗诇讬 诇诪转谞讛 讗讜 诇砖讬驻讜专 注讬爪讜讘 讛讘讬转 砖诇讱, 讛住讬讚讜专 砖诇谞讜 讘讙讜讜谞讬 讜专讜讚 讛讜讗 转注谞讜讙 讜讬讝讜讗诇讬.
 • 讛讝诪谉 注讻砖讬讜 诇讬爪讬专转 诪讜驻转 驻专讞讜谞讬转 砖诪讘讬讗讛 砖诪讞讛 讜讞讜诐 诇讻诇 讞诇诇.
讝专讬 驻专讞讬诐 驻讜驻讜诇专讬讬诐 讗讞专讬诐 注讘讜专 专讬讜 讚讛 讝'谞专讜: